I rådande tider måste vi hjälpas åt.

Vi tror att träning är positivt både psykiskt och fysiskt.

Vi ska göra pandemirestriktioner till livsstil.

-Träna aldrig med sjukdomskänning

-Ha god handhygien

-Håll avstånd

-”Hoa” i trappan

Det finns handsprit och desinfektinsmedel i lokalen.